40-umimiy  o’rta ta’lim maktabida  o'qituvchilar  faoliyatidan  lavhalar.