2019-yil  11-oktyabr  kuni  maktabimizda  "We  always learn  English" tadbiri  bo`lib  o`tdi.