Ma`naviyat  daqiqasi.

Maktabimizda  har  kuni  ertalab  o`quvchilar  ishtirokida badan  tarbiya  mashqlari,  Ma'naviyat  daqiqalari yushqoqlik  bilan  o'tkazilib  kelinmoqda.