O'zbekiston  yoshlari  bor  ekan  bayrog'imiz 

ko'klarda  hilpirayveradi !